Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

Meld. St. 37 (2015-2016), Innst. 90 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2016 Innst. 90 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 37 (2015-2016) Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015, jf. Innst. 90 S (2016-2017). Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016