Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Prop. 55 L (2015-2016), Innst. 256 L (2015-2016), Lovvedtak 56 (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 256 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016