Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om tildelte rettigheter vedrørende Snorre-feltet

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 92 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.02.1989 Innst. S. nr. 92 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.02.1989