Diverse endringer på statsbudsjettet for 1988 under Næringsdepartementet under kap. 990.

St.prp. nr. 29, kap. 990, innst. S. nr. 64 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1988 Innst. S. nr. 64 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988