Diverse endringer på statsbudsjettet for 1988 under Næringsdepartementet

St.prp. nr. 29, unntatt kap. 990, innst. S. nr. 68 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.12.1988 Innst. S. nr. 68 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1988

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1988