Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015

Meld. St. 15 (2015-2016), Innst. 246 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 246 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens årlige melding til Stortinget hvor det gjøres rede for oppfølgingen av anmodningsvedtak. I stortingssesjonen 2014-2015 ble det fattet 192 slike vedtak. 68 av disse vedtakene omtales i innstillingen. Meldingen omtaler også oppfølgingen av 7 vedtak fra stortingssesjonen 2013-2014. Kontroll- og konstitusjonskomiteen anser at 3 av disse vedtakene ikke er ferdig fulgt opp. Stortinget har vedtatt at meldingen skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016