Representantforslag om tiltak for å redusere klimautslipp

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirik Sivertsen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Per Rune Henriksen, Terje Aasland, Tone-Helen Toften, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 397 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tiltak for å redusere klimautslipp. De forslagene i dokumentet som omhandler transportsektoren, alternativ energi og klimareduserende tiltak ble behandlet sammen med Meld. St. 25, energimeldingen. Det ble i dokumentforslaget behandlet klimalov. Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen i utarbeidelsen av ny klimalov om årlig å synliggjøre utslippsbaner for de ulike områdene innenfor ikke-kvotepliktig sektor og hvilke type tiltak som vil være nødvendig for å nå disse målene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2016