Overdragelse på kontinentalsokkelen Om praktiseringen m.v. av petroleumsskatteloven § 10

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 137 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.04.1989 Innst. S. nr. 137 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.04.1989