Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Skauge og Tore A. Liltved om å gi Ring Medisinske Senter A/S tillatelse til drift av sykehussenger

Dokument nr. 8:11, innst. S. nr. 87 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Skauge, Tore A. Liltved Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.01.1989 Innst. S. nr. 87 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1989