Erstatning til Ring Medisinske Senter A/S som følge av foreløpig utsagn om sykehusdrift av 9. januar 1986

St.prp. nr. 55, innst. S. nr. 87 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.01.1989 Innst. S. nr. 87 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.01.1989