Visse endringer av vedtak om statsgaranti ved eksport ( den alminnelige garantiordning) som administreres av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 86 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.01.1989 Innst. S. nr. 86 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.01.1989