Representantforslag om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap

Dokument 8:69 S (2015-2016), Innst. 307 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Sele, Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 307 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2016