Nasjonalbudsjettet 1989

St.meld. nr. 1, kap. 8 Folketrygden, innst. S. nr. 208 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1989 Innst. S. nr. 208 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989