Nasjonalbudsjettet 1989

St.meld. nr. 1, unntatt kap. 8, Budsjett-innst. S. I for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.11.1988 Budsjett-innst. S. I (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1988

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1988