Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

Prop. 89 L (2015-2016), Innst. 23 L (2016-2017), Lovvedtak 3 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.10.2016 Innst. 23 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.10.2016