Representantforslag om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser

Dokument 8:82 S (2015-2016), Innst. 411 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.06.2016 Innst. 411 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2016