Lov om endring i lov av 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 52 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1989 Innst. O. nr. 37 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1989

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.1989