Lov om endringer i revisorloven og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 35, innst. O. nr. 95, besl. O. nr. 128 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. O. nr. 95 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989