Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30, innst. S. nr. 100 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.1989 Innst. S. nr. 100 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1989