Norges deltakelse i De forente nasjoners (FN)s 43. ordinære Generalforsamling, gjenopptatte sesjoner av 42. Generalforsamling og Den tredje spesialsesjon om nedrustning (SSOD III)

St.meld. nr. 31, innst. S. nr. 193 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 193 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989