Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon (NATO) i 1988

St.meld. nr. 60, innst. S. nr. 251 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.06.1989 Innst. S. nr. 251 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989