Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015

Dokument 2 (2015-2016), Innst. 403 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2016 Innst. 403 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med Riksrevisjonens arbeid og ser positivt på Riksrevisjonens internasjonale revisjonsoppdrag og bistand til utvikling av riksrevisjoner i andre land. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016