Samtykke til inngåelse av en samarbeidsavtale mellom Norge og det Europeiske Økonomiske Fellesskap om forskning og utvikling på miljøvernområdet

St.prp. nr. 86, innst. S. nr. 192 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 192 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1989