Samtykke til inngåelse av en samarbeidsavtale mellom Norge og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap på området medisin- og helseforskning

St.prp. nr. 109, innst. S. nr. 220 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. S. nr. 220 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989