Representantforslag om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes

Dokument 8:103 S (2015-2016), Innst. 58 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helga Pedersen, Odd Omland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 10.11.2016 Innst. 58 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å flytte forvaltningen av investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes. Stortinget vedtok å be regjeringen slå sammen Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa, lage et nytt mandat for det sammenslåtte fondet og legge forvaltningen av det sammenslåtte fondet til et kompetent miljø i Nord- Norge, med ankerfeste i Sør-Varanger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016