Fylkesnes, Torgeir Knag

Fylkesnes, Torgeir Knag (1975-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Representant for
Troms 2021-2025
Første nestleder
Næringskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 152 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Næringskomiteen

Første nestleder
21.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
28.10.2021 - 30.09.2025

Sosialistisk Venstreparti

Nestleder gruppestyret
09.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1975

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 6 for Troms, 2013 - 2017, SV.
 • Representant nr 6 for Troms, 2017 - 2021, SV.
 • Representant nr 6 for Troms, 2021 - 2025, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 18.12.2015
  Medlem, Næringskomiteen, 18.12.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 16.10.2019
  Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Første nestleder, Næringskomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Første nestleder, Næringskomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2018

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 10.11.2021
  Nestleder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 16.10.2013 - 15.12.2015

  2017-2021

  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 05.10.2017 - 16.10.2019
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 05.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 09.10.2021 - 30.09.2025

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kråkeslottet barnehage, Tromsø 1981-1982
 • Borgtun barneskole, Tromsø 1982-1983
 • Thornhill International School, Gaborone, Botswana 1983-1985
 • Borgtun barneskole, Tromsø 1986-1988
 • Grønnåsen ungdomsskole, Tromsø 1988-1991
 • Kongsbakken videregående skole 1991-1994
 • Cand.mag. i historie, sosialantropologi og filosofi, Universitetet i Tromsø 1994-1998
 • Cand.philol. i filosofi, Universitetet i Tromsø. 1999-2002 (hovedfag om kreativitet og hvordan nye ideer oppstår)

Yrke

 • ArcGiraff, teknologi- og reklameselskap 1999-2013 (gründer, medeier og har iblant tatt oppdrag)
 • Rådgiver, Sosialistisk Venstreparti 2002-2007
 • Foreleser i filosofi, Høyskolen i Telemark v. Gateway College 2003-2008 (ulike forelesningsrekker i New York, Cuba, Bali og Canada)
 • Senior kommunikasjonsrådgiver, Sykepleierforbundet 2007-2010
 • Kommunikasjonssjef, Teknologirådet 2010-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Kommunestyre 1999-2002 (permisjon fra 2002)

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Tromsbuss 1999-2002
 • Medlem Styret for Universitetet i Tromsø 1999-2000 (studentrepresentant)
 • Medlem Kulturkomiteen, Tromsø kommune 1999-2002
 • Leder Miljøutvalget, Tromsø kommune 1999-2002
 • Medlem Styret for Norsk filmstudio og filmparken AS 2002-2004

Tillitsverv i partier

 • Leder Sosialistisk Studentlag Tromsø 1997-2001
 • Medlem Styret i Troms SV fra 2009
 • Leder Troms SV 2011-2012
 • Medlem Landsstyret SV fra 2011
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 2012-2015
 • Nestleder Sosialistisk Venstreparti fra 2019

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norsk studentunion 1998-1999
 • Leder Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø 1998-1999
 • Styremedlem Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) fra 2013
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017