Representantforslag om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk

Dokument 8:107 S (2015-2016), Innst. 89 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten, Gunvor Eldegard, Kari Henriksen, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 17.11.2016 Innst. 89 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016