Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Ot.prp. nr. 73, innst. O. nr. 93 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. O. nr. 93 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989