Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 103 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.01.1997 Innst. S. nr. 103 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 04.02.1997