Tilleggsbevilgning på kap. 287 under Kirke- og undervisningsdepartementet for 1989

St.prp. nr. 88, innst. S. nr. 181 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 181 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989