Framlegg frå stortingsrepresentantane Lars Gunnar Lie og Ragnhild Queseth Haarstad om å oppretthalde vaksengymnaset Hegdehaugen i Oslo

Dokument nr. 8:38, innst. S. nr. 181 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Gunnar Lie, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 181 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1989