Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Prop. 161 L (2015-2016), Innst. 195 L (2016-2017), Lovvedtak 58 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 195 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnelova mv. Endringene gjelder følgende forhold: - Barn har rett til to foreldre - Felles foreldreansvar fra barnets fødsel uavhengig av samlivsstatus - Flytting med barnet - Foreldre kan avtale delt bosted - Tiltak mot samværshindring. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodninger til regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.03.2017