Endringar i veglova (Vegtilsynet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 66 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i veglova, der det ble foreslått å legge til et nytt kapittel II a i vegloven som skal regulere det statlige tilsynet knytte til riksveg (Vegtilsynet). Lovendringen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.12.2016