Årsberetning fra Den norske delegasjonen til Den nordatlantiske forsamling for 1986 og 1987

Dokument nr. 7, innst. S. nr. 221 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1989 Innst. S. nr. 221 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1989