Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning)

Dokument 12:14 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang