Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)

Prop. 3 L (2016-2017), Innst. 123 L (2016-2017), Lovvedtak 29 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2016 Innst. 123 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven, jf. Prop. 3 L (2016-2017) Endringer i introduksjonsloven (samordning av offentlige ytelser), jf. Innst. 123 L (2016-2017).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2016