Voteringsoversikt for sak:

Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:36:47)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:36:54)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i introduksjonsloven, jf. Prop. 3 L (2016-2017) Endringer i introduksjonsloven (samordning av offentlige ytelser), jf. Innst. 123 L (2016-2017).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet