Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)

Prop. 43 L (2016-2017), Innst. 268 L (2016-2017), Lovvedtak 80 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.05.2017 Innst. 268 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i markedsføringsloven i regelverket for telefonmarkedsføring mv., med det formål å sikre at forbrukere som har tatt et aktivt valg og reservert seg mot telefonmarkedsføring, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen. Dagens rettstilstand videreføres imidlertid slik at næringsdrivende som har et etablert kundeforhold, fortsatt kan markedsføre sine produkter overfor den eksisterende kunden ved bruk av telefon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.05.2017