Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

Meld. St. 13 (2016-2017), Innst. 234 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2017 Innst. 234 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet 2015. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeidet på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2017