Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017), Lovvedtak 91 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2017 Innst. 308 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner, jf. Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017) og lovvedtak 91 (2016-2017). Lovvedtaket avviker i enkelte tilfeller fra komiteens tilråding i innstillingen. Se detaljert voteringsoversikt. Stortinget vedtok også tre anmodninger til regjeringen, som gikk ut på å be regjeringen fremme lovforslag om henholdsvis hyblifisering, kortidsutleie av boligseksjoner og ervervsbegrensninger i boligsameier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.06.2017