Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017), Lovvedtak 91 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 22.05.2017Innst. 308 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner, jf. Prop. 39 L (2016-2017), Innst. 308 L (2016-2017) og lovvedtak 91 (2016-2017). Lovvedtaket avviker i enkelte tilfeller fra komiteens tilråding i innstillingen. Se detaljert voteringsoversikt. Stortinget vedtok også tre anmodninger til regjeringen, som gikk ut på å be regjeringen fremme lovforslag om henholdsvis hyblifisering, kortidsutleie av boligseksjoner og ervervsbegrensninger i boligsameier.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 22.05.2017

  Behandlet andre gang i Stortinget 02.06.2017