Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kommersiell allmennkringkasting

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 28. mars 2017

Svein Harberg

Ib Thomsen

leder

ordfører