Samtykke til godkjenning av protokoll om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område

Prop. 16 S (2016-2017), Innst. 120 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2016 Innst. 120 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2017