Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 7 (2016-2017), Innst. 112 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2016 Innst. 112 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert en melding som omhandlet regulering av pensjoner mv. 1. mai 2016, samt informasjon om pensjonistenes inntektsforhold. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2016