Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe

Dokument 8:7 S (2016-2017), Innst. 163 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank Bakke-Jensen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H), (FrP) Innstilling avgitt 19.01.2017 Innst. 163 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra H og FrP om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, KrF, Sp, V og SV, har gjort følgende vedtak: a) Stortinget ber regjeringen gi fiskerne i Måsøy full adgang til fisket etter kongekrabbe fra og med kvoteåret 2017 og b) Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak vedrørende konsekvenser av endring i aktiviteteskravet og eventuell utvidelse av adgangen til kongekrabbefiske.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2017

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2017