Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om en Handlingsplan mot Arbeidsledighet på Lang og Kort sikt og oppretting av varig balanse i norsk økonomi (HALK)

Dokument nr. 8:22, innst. S. nr. 136 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 136 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 11.04.1989