Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og gjennomføringen av inntektspolitikken for 1989

St.prp. nr. 65, unntatt kap. 1732, post 01 og 11, innst. S. nr. 136 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 136 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 11.04.1989