Forslag fra stortingsrepresentantene Britt Harkestad, Helga Haugen, Borghild Røyseland og Solveig Sollie om å si nei til abortpille

Dokument nr. 8:25, innst. S. nr. 197 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Røyseland, Britt Harkestad, Helga Haugen, Solveig Sollie Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. S. nr. 197 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1989