Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge

Dokument 8:11 S (2016-2017), Innst. 198 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 198 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om forbud mot import av gatehunder til Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen innskjerpe forvaltningspraksis knyttet til import av gatehunder til Norge, samt vedtatt å be regjeringen vurdere behovet for å innføre en obligatorisk ID-merking av hunder i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2017