Finansiering av Norges andel av FNs Namibia-styrke ( UNTAG)

St.prp. nr. 71, innst. S. nr. 148 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.04.1989 Innst. S. nr. 148 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1989