Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og gjennomføringen av inntektspolitikken for 1989

St.prp. nr. 65, kap. 1732, post 01 og 11, innst. S. nr. 155 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 21.04.1989 Innst. S. nr. 155 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1989